Правила на играта „Спечели ваучер за покупка на кафе“

Posted by Мария Милушева 01/10/2017 0 Comment(s)

Правила на промоцията „Спечели ваучер за покупка на кафе“

Игра в Facebook за kafe365.com - спечели ваучер за покупка на кафе

I. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

1. Промоцията „Спечели ваучер за покупка на кафе” се организира и провежда от "Майсенс” ЕООД” (Организатор на промоцията). Организаторът има право да променя правилата на промоцията във всеки един момент без предупреждение.

2. Промоцията се провежда в периода 01.10. - 15.10.2017 г. включително. До 23:59 часа на 15.10.2017 година, можете да участвате в играта. След посочения час и дата, няма да бъдат зачетени записаните участници в играта.

II. ДЕФИНИЦИИ

1. „Участник” може да бъде всяко дееспособно физическо лице на възраст над 18 години, което пребивава на територията на Република България.

3. „Награди“: 10 души ще спечелят общо 20 ваучера за покупка на кафе от сайта на kafe365.com. Всеки изтеглен победител ще спечели ваучер на стойност 15лв., който може да използва при закупуването на кафе от марките Мауро, Джоя или Пепе кафе. Ваучерът е валиден до 3 месеца, след получаването на вашия специален код за поръчка. 

III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ИГРАТА

1. В играта могат да участват всички фенове на страницата, които са дееспособни физически лица на възраст над 18 години. Всеки може да участва само веднъж. Участието става чрез изпълняване на посочените условия, а именно:

☑ Харесате страницата ни: „Кафето – моята напитка“

☑ Харесате снимката и коментирате с „Участвам“

☑ Споделите този пост  

Ако някой участник не изпълни някое от правилата за участие, той ще бъде дисквалифициран без предупреждение.

IV. МЕХАНИЗЪМ НА ИГРАТА

Всеки участник трябва да хареса страницата и снимката на играта. След което да сподели поста на играта в своя профил, така че той да се вижда от всички.

Печелившите ще бъдат обявени до 3 дни след края на промоцията. Победителите ще бъдат публикувани в коментар на тази публикация, както и ще се свържем с тях допълнително, ако е нужно. 

Всеки спечелил в нашата игра, ще получи специален код, с който може да направи своята поръчка в сайта на kafe365.com

VI. ЛИЧНИ ДАННИ

1. "Майсенс” ЕООД” е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни. Личните данни, събирани от Организатора, във връзка с гореописаната промоционална кампания, представляват данните предоставени във Вашия Facebook профил за всички участници или Вашето име, телефонен номер и адрес за случаите, в които има спечелена предметна награда. „Име“ ЕООД не събира лични данни освен в случаите, когато Вие изрично не й предоставите такива и само след Вашето предварително съгласие.

2. "Майсенс” ЕООД” събира, използва и изпраща Вашите данни единствено с Вашето изрично съгласие.

3. С участието си в играта Участниците се съгласяват изцяло с настоящите условия и правила и всички декларации в тях, в това число дават съгласието си личните им данни (в това число изображения) да бъдат събирани, използвани и обработвани от Организатора и търговските обекти, участващи в промоционалната кампания за целите на играта, в това число за маркетингови цели и рекламни дейности.

4. Организаторът на играта и търговските обекти, участващи в промоционалната кампания се задължават относно събирането, обработването, използването, съхранението и унищожаването на личните данни на участниците в играта да спазват разпоредбите на Закона за защита на личните данни и подзаконовите нормативни актове по приложението му, в това число да използва личните данни на участниците само за целите, посочени в настоящите условия и правила.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

1. Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя правилата по всяко време, като промените влизат в сила в деня на тяхното оповестяване, освен ако в конкретния случай не е посочено друго.

2. Организаторът си запазва правото да прекрати промоционалната кампания при нарушения и/или злоупотреби.

VIII. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален правен спор между Организатора на Играта и участниците в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

Настоящите правила влизат в сила от 01.10.2017 г.

Leave a Comment